Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Karta parkingowa obowiązuje w całej Polsce?

31.01.2016
Autor: julian

Witam, chciałbym zapytać, czy jeśli posiadam kartę, jak w temacie, wydaną w [do wiad. red.], to czy mogę jej używać na całym terenie Polski? A dokładnie w Krakowie? Sytuacja wygląda tak, że mieszkam aktualnie w Krakowie jako mieszkaniu wynajmowanym i mam pod blokiem miejsce z kopertą dla inwalidów. Czy mogę tam stawiać bezpłatnie na owym miejscu auto dając właśnie tą kartę? Pozdrawiam

Szanowny Panie,

Karta parkingowa jest dokumentem obowiązującym na terenie całej Polski, a także Unii Europejskiej. Posiadacz karty parkingowej może nie stosować się do niektórych, określonych przepisami, znaków drogowych. Natomiast zasady odpłatności w strefach płatnego parkowania za korzystanie z miejsc postojowych są różne w poszczególnych miastach, ponieważ ustalane są w drodze uchwały rady miasta lub gminy. W Krakowie, zgodnie z uchwałą Nr XXI/229/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. (z późniejszymi zmianami), karta parkingowa osoby niepełnosprawnej uprawnia do bezpłatnego parkowania wyłącznie w miejscach specjalnie wydzielonych i przeznaczonych dla tych osób (tzw. „kopertach").

W związku z faktem, iż karta parkingowa nie zwalnia osób niepełnosprawnych z opłaty za parkowanie w SPP na terenie miasta Krakowa, oznacza to, że za postój w innych miejscach w strefie osoby niepełnosprawne zobowiązane są uiszczać stosowne opłaty, z uwzględnieniem możliwości wykupienia zniżkowego abonamentu osoby niepełnosprawnej (typu N za 2,50 zł/m-c).

Abonament postojowy osoby niepełnosprawnej typu „N” wydawany jest wyłącznie dla jednego pojazdu, przy spełnieniu warunków określonych ppkt. 3.3 zał. nr 2 do uchwały nr XXI/229/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6.07.2011 r. z późn. zm.

Karta parkingowa powinna być umieszczona za przednią szybą pojazdu samochodowego w sposób umożliwiający jej odczytanie.

Abonament można też zakupić elektronicznie.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas