Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zasiłek opiekuńczy dla konkubiny

18.06.2015
Autor: JANINA

JESTEM KONKUBINĄ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W STOPNIU ZNACZNYM Z PIERWSZĄ GRUPĄ, MA ON ZASIŁEK STAŁY Z GOPS W KWOCIE 370 ZŁ ORAZ ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY W KWOCIE 150 ZŁ. CZY MI JAKO OSOBIE OPIEKUJĄCEJ SIĘ NALEŻY SIĘ ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY?

Szanowna Pani,

Prawdopodobnie ma Pani na myśli jedno ze świadczeń przysługujących opiekunom osób z niepełnosprawnością, a nie zasiłek pielęgnacyjny, który jest świadczeniem przysługującym osobom z niepełnosprawnością.

Zgodnie z przepisami Ustawy o świadczeniach rodzinnych, specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:

  1. nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub
  2. rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

  • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz
  • konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520 zł miesięcznie.

Ponieważ nie jest Pani osobą zobowiązaną do alimentacji, niestety nie przysługuje Pani prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas