Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Świadczenie pielęgnacyjne na męża?

18.01.2016
Autor: Mirosława

Witam... Mam pytanie... Czy po zwolnieniu chorobowym mogę starać się o świadczenie pielęgnacyjne na męża z sm ze stopniem znacznym?

Szanowna Pani,

Jeżeli chciałaby Pani sprawowac opiekę nad osobą pełnoletnią (małżonkiem), zachęcam do zapoznania się z uprawnieniami do specjalnego zasiłku opiekuńczego, przysługującego opiekunom dorosłych osób z niepełnosprawnością. Należy jednak zwrócić uwagę na dość istotny fakt, iż specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 1439) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:

  • nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub
  • rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji (...).

Jeżeli jest Pani osobą czynną zawodowo, nie uzyska Pani specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Na naszym portalu znajdzie Pani ciekawy artykuł m.in. na temat specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Szczegółowe informacje na temat specjalnego zasiłku opiekuńczego, grupy osób uprawnionych do jego uzyskania, kryteriów przyznawania oraz progów dochodowych znajdzie Pani na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Z poważaniem,

Anna Dobkowska, specjalista ds. osób niepełnosprawnych w Centrum Integracja Gdynia

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas