Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Konieczność rozwiązania umowy o pracę

18.06.2015
Autor: Elzbieta

Czy pracodawca powinien wypowiedzieć na pismie umowę o prace zawartą od dnia 01.07.2014, nie określając, do kiedy? Czy należy traktować tę umowę jako zawartą na czas nieokreślony?

Szanowna Pani,

Jeśli w umowie o pracę nie zawarto informacji dotyczących jej charakteru, np. umowa na czas określony, zastępstwo itp. oraz informacji o okresie, na jaki została zawarta, należy ją traktować jak umowę zawartą na czas nieokreślony.

Umowa o pracę jest nieważna wtedy, kiedy:

  • nie ma jasno określonych stron umowy (nie wiadomo, kto z kim zawiera umowę o pracę),
  • nie ma określenia rodzaju pełnionej pracy,
  • umowa na czas określony nie ma wskazanego czasu trwania.

Pozostałe braki w umowie o pracę mogą prowadzić do niejasności prawnych, ale nie pociągają za sobą konsekwencji nieważności zawarcia umowy o pracę.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas