Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Renta socjalna a renta chorobowa

10.06.2015
Autor: kamila

Witam. Brat ma całkowita niezdolność do pracy i dostaje rentę socjalną. Ma 29 lat i 4 lata pracy. Czy mogę zmienić rentę socjalną na chorobową i w jakich przypadkach? Renta socjalna została przyznana wyrokiem sądu. Czy można ten wyrok wykorzystać do renty chorobowej?

Szanowna Pani,

Zgodnie z przepisami, prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:

  • został uznany za niezdolnego do pracy,
  • ma wymagany - stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy - okres składkowy i nieskładkowy,
  • niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego), określonych w art. 57 ust. 1 pkt 3 ustawy emerytalnej, albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

Wymagany staż pracy dla osoby w wieku powyżej 25 do 30 lat wynosi 4 lata.

Zmiana renty socjalnej na rentę z tytułu niezdolności do pracy jest możliwa, jeśli są spełnione ww. warunki oraz nastąpiło znaczne pogorszenie stanu zdrowia lub wystąpiły nowe schorzenia.

W celu uzyskania renty z tytułu niezdolności do pracy należy wystąpić z nowym wnioskiem o przyznanie świadczenia, dlatego orzeczenie sądu, dotyczące przyznania renty socjalnej, wg naszej opinii, nie będzie przydatne.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas