Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Gdzie jest w Warszawie Komisja ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia?

10.06.2015
Autor: Ela

Gdzie jest w Warszawie Komisja ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia, przyznajaca I, II, III grupę inwalidzką?

Szanowna Pani,

W obecnym stanie prawnym Komisje Lekarskie ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (KIZ) już nie działają. Jeśli orzeczenie KiZ było wydane na stałe, w dalszym ciągu jest ono ważne.

Od 1 września 1997 r. w Polsce obowiązują dwa systemy orzekania o niepełnosprawności:

  1. Orzecznictwo do celów rentowych – orzeczenia o niezdolności do pracy wydaje lekarz orzecznik ZUS, KRUS, orzecznictwo branżowe: wojsko i policja, ZUS.
  2. Orzecznictwo do celów pozarentowych – orzeczenia o stopniu niepełnosprawności przyznają Miejskie/Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, które dają prawo do korzystania z ulg i uprawnień. Osoby do 16. roku życia mogą otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności bez określenia stopnia.

Zatem w zależności od celów, do jakich potrzebne jest orzeczenie, należy wniosek złożyć albo w oddziale ZUS, albo w Miejskim/Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w miejscu zamieszkania. W Warszawie Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności mieści się przy ul. Gen. W. Andersa 5.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas