Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Sanatorium, uzdrowisko dla schorowanego 80-latka

10.06.2015
Autor: Zatroskana

Dzień dobry! Mam pod opieką 80-letniego ojca po wysokiej amputacji kończyn dolnych. Amputacja miała miejsce ponad rok temu. Oprócz tego choruje on na cukrzycę (leczona dietą), miażdżycę, arytmię serca, nadciśnienie, niedowład połowiczy prawostronny po przebytym 7 lat temu udarze niedokrwiennym mózgu. Stan jest stabilny i myślę o tym, aby wzmocnić jego organizm. Bardzo proszę o wskazanie jakiegoś sanatorium odpowiedniego do tego typu schorzeń.

Szanowna Pani,

Pobyt w sanatorium jest jednym ze świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Pacjent, który chciałby skorzystać z leczenia uzdrowiskowego w sanatorium, składa odpowiedni wniosek w oddziale NFZ, a następnie czeka (obecnie ok. 2 lata) na przydzielenie leczenia sanatoryjnego. O miejscu pobytu i terminie wyjazdu oraz zasadności samego leczenia uzdrowiskowego decydują lekarze NFZ. Pacjent ponosi także częściową odpłatność za pobyt w sanatorium. Jedynie dzieci do 6. roku życia mogą jechać do sanatorium z opiekunem, dorosłe osoby już nie.

Więcej informacji o leczeniu uzdrowiskowym znajdzie Pani na stronie internetowej NFZ.

Inną formą aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku są turnusy rehabilitacyjne. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230 poz. 1694) z tej formy rehabilitacji mogą korzystać wszystkie osoby z niepełnosprawnością, tj. takie, które posiadają ważne jedno z niżej wymienionych orzeczeń:

  • zakwalifikowanie przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (znacznego, umiarkowanego, lekkiego),
  • o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów,
  • o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16. roku życia,
  • o grupie inwalidzkiej.

Zatem jeśli Pani Ojciec posiada orzeczenie o niepełnosprawności, mogą Państwo skorzystać tej formy rehabilitacji. Na turnus rehabilitacyjny można jechać wraz z opiekunem. Więcej informacji na temat turnusów rehabilitacyjnych można znaleźć na naszym portalu.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas