Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Grupa inwalidzka po złamaniu kości szyjki udowej

28.02.2016
Autor: Aga

Czy osobie po złamaniu kości szyjki udowej z przemieszczeniem należy się grupa inwalidzka? Jeśli tak, to która? Co mi to daje?

Szanowna Pani,

W Polsce obowiązują dwa systemy orzecznicze: do celów rentowych oraz pozarentowych.

  1. Orzecznictwo do celów rentowych, które prowadzą lekarze orzecznicy ZUS oraz komisje lekarskie ZUS. Szczególnymi grupami są rolnicy i ich rodziny – podlegają oni lekarzom rzeczoznawcom i komisjom lekarskim Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), a także tzw. służby mundurowe (policjanci, żołnierze, celnicy) i ich rodziny – podlegają komisjom lekarskim MON lub MSWiA.
  2. Orzecznictwo do celów pozarentowych – prowadzone przez powiatowe lub miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

W każdym z systemów orzeczenia wydawane są na podstawie odrębnych przepisów i do innych celów. W żadnym z systemów nie ma sformułowanego wprost  katalogu schorzeń, które uprawniają do wydania orzeczenia. Dlatego nie możemy odpowiedzieć, czy otrzyma Pani orzeczenie. Ulgi i uprawnienia zależą od stopnia niepełnosprawności, zatem dopiero po uzyskaniu orzeczenia będzie Pani mogła uzyskać informacje o przysługujących ulgach i uprawnieniach.

Informacje dotyczące orzeczeń wydawanych przez ZUS otrzyma Pani w oddziale ZUS oraz na naszym portalu.

Informacje dotyczące orzeczeń wydawanych przez Powiatowe Zespoły Orzekania o Niepełnosprawności może Pani uzyskać w Powiatowym Zespole Orzekania o Niepełnosprawności w miejscu zamieszkania oraz na naszym portalu.

Informacje o ulgach i uprawnieniach przysługujących osobom z niepełnosprawnością znajdzie Pani również na naszym portalu, w dziale Poradnik.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czy Twoim zdaniem dzieci powinny wrócić do szkoły we wrześniu?

Biuletyn

Wspierają nas