Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Skierownanie na staż poszukującego pracy emeryta

10.06.2015
Autor: Tomas

Czy osoba niepełnosprawna poszukująca pracy, zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy i pobierająca emeryturę, może być skierowana na staż finansowany ze środków PFRON?

Szanowny Panie,

Niestety, odpowiedź na Pańskie pytanie nie jest prosta. W ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nie ma sformułowanego wprost przepisu, który nie pozwalałby na skierowanie osoby poszukującej pracy, która ma ustalone prawo do emerytury, na staż.

O skierowaniu na staż decyduje wiele czynników, m.in. ustalone priorytety, np. działania skierowane do grup defaworyzowanych, takich jak osoby do 30. roku życia, osoby 50+ itp., ale też środki, którymi dysponuje Powiatowy Urząd Pracy, do którego składany jest wniosek. Zatem w przypadku każdego wniosku o staż decyzja wydawana jest indywidualnie. Należy także pamiętać, że działania Powiatowych Urzędów Pracy, zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, są skierowane przede wszystkim do osób w wieku aktywności zawodowej.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas