Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Naprawa wózka akumulatorowego – dofinansowanie

26.07.2016
Autor: Rafal

Pięć lat temu kupiłem niepełnosprawnej żonie wózek akumulatorowy używany, zepsuł się, koszt naprawy to ok. 1500 zł. Czy mogę starać się o dofinansowanie tej naprawy? Od 4 lat nie korzystałem z pomocy, żona ma 1. stopień inwalidztwa, orzeczony przez ZUS.

Szanowny Panie,

Jak najbardziej, może Pan starać się o dofinansowanie naprawy wózka. Naprawy przedmiotów ortopedycznych podlegają refundacji przez NFZ w okresie użytkowania tych przedmiotów (po upływie gwarancji) do kwoty ustalonego limitu ceny. Dla wózków inwalidzkich okres ten wynosi 5 lat. W celu skorzystania z dofinansowania należy wypełnić wniosek o wykonanie naprawy i potwierdzić go w oddziale NFZ w miejscu zamieszkania. Zlecenie na naprawę traci ważność po 30 dniach od daty potwierdzenia. Naprawy dokonuje świadczeniodawca, u którego sprzęt został zakupiony. Wnioski można pobrać w oddziałach wojewódzkich NFZ. Proszę pamiętać, że wniosek na naprawę traci ważność po upływie 30 dni od czasu jego wystawienia.

Dodam, że możecie się Państwo również starać o dofinansowanie na naprawę wózka ze środków PFRON, które przyznawane jest na podstawie odrębnych przepisów tj. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. 17 grudnia 2013 poz.1565). Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Z poważaniem,

Adriana Kosicka, Centrum Integracja w Gdyni

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas