Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Karta parkingowa dla syna

28.05.2015
Autor: Zdzisław

Mój 7-letni syn jest chory na dystrofię mięśniowa Duchenne'a. W maju otrzymaliśmy decyzję o niepełnosprawności symbol - 10 N. Chodzi mi o 9 punkt orzeczenia. W orzeczeniu napisano, że nie spełnia warunków zawartych w punkcie 9, co wiąże się z nie otrzymaniem karty parkingowej. Prosiłbym o wyjaśnienie, dlaczego napisano nie spełnia i czy mogę się odwołać od decyzji dotyczącej tego punktu. Prosiłbym o szybką odpowiedź, bo orzecznie odebraliśmy 19 maja i chyba od tej daty liczy się termin na ewentualne odwołanie. Pozdrawiam.

Szanowny Panie,

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, od 1 lipca 2014 r. karta parkingowa przysługuje osobie, która nie ukończyła 16. roku życia, tylko na podstawie orzeczenia wydanego po ww. terminie i mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Lekarz wydaje orzeczenie w oparciu m.in. o przedłożoną dokumentację medyczną oraz ocenę stanu zdrowia, wystawioną przez lekarza - przewodniczącego składu orzekającego. Nie mamy możliwości stwierdzenia, czy właściwie oceniono stan Pana syna, a przede wszystkim, czy syn ma znaczne trudności w samodzielnym poruszaniu się. W opisanej  sytuacji proponujemy złożyć odwołanie w terminie podanym na decyzji.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas