Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Stopnie niepełnosprawności – jakie kryteria?

18.01.2016
Autor: Dagmara

Witam. Chciałam zapytać, jakie trzeba spełnić kryteria, żeby otrzymać znaczny stopień niepełnosprawności. Jestem osobą dorosłą, posiadam umiarkowany stopień niepełnosprawności, ale w związku z tym, że od roku mój stan zdrowia się pogorszył i doszła dodatkowa choroba, chciałabym się ubiegać o znaczny stopień niepełnosprawności. Mam dużą skoliozę, ok. 140 stopni i teraz doszła niewydolność krążeniowo-oddechowa. Zostałam zakwalifikowana do domowego leczenia powietrzem, czyli muszę w nocy korzystać z respiratora. Proszę o pomoc w odpowiedzi na moje pytanie. Pozdrawiam

Szanowna Pani,

Podstawą prawną regulującą powyższą kwestię jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, rozdział 6: Standardy w zakresie kwalifikowania oraz postępowania dotyczącego orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz oznaczenie symboli przyczyn niepełnosprawności. W § 29 czytamy:

 1. Standardy w zakresie kwalifikowania do znacznego stopnia niepełnosprawności zawierają kryteria określające skutki naruszenia sprawności organizmu powodujące:
  1. niezdolność do pracy – co oznacza całkowitą niezdolność do wykonywania pracy zarobkowej z powodu fizycznego, psychicznego lub umysłowego naruszenia sprawności organizmu;
  2. konieczność sprawowania opieki – co oznacza całkowitą zależność osoby od otoczenia, polegającą na pielęgnacji w zakresie higieny osobistej i karmienia lub w wykonywaniu czynności samoobsługowych, prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz ułatwiania kontaktów ze środowiskiem;
  3. konieczność udzielania pomocy, w tym również w pełnieniu ról społecznych, – co oznacza zależność osoby od otoczenia, polegającą na udzieleniu wsparcia w czynnościach samoobsługowych, w prowadzeniu gospodarstwa domowego, współdziałania w procesie leczenia, rehabilitacji, edukacji oraz w pełnieniu ról społecznych właściwych dla każdego człowieka, zależnych od wieku, płci, czynników społecznych i kulturowych.
 2. Przez długotrwałą opiekę i pomoc w pełnieniu ról społecznych rozumie się konieczność jej sprawowania przez okres powyżej 12 miesięcy w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3.

Przy orzekaniu o niepełnosprawności i kwalifikowaniu do znacznego, umiarkowanego i lekkiego stopnia, bierze się pod uwagę:

 • zakres naruszenia sprawności organizmu określony katalogiem kategorii schorzeń,
 • zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących potwierdzone aktualnymi wynikami badań diagnostycznych, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się osoba zainteresowana, oraz inne posiadane dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności,
 • ocenę stanu zdrowia wystawioną przez lekarza przewodniczącego składu orzekającego,
 • wiek, płeć, wykształcenie, zawód i posiadane kwalifikacje,
 • możliwość całkowitego lub częściowego przywrócenia zdolności do wykonywania dotychczasowego lub innego zatrudnienia poprzez leczenie, rehabilitację lub przekwalifikowanie zawodowe,
 • ograniczenia występujące w samodzielnej egzystencji i uczestnictwie w życiu społecznym,
 • możliwość poprawy funkcjonowania osoby zainteresowanej w samodzielnej egzystencji oraz w pełnieniu ról społecznych poprzez leczenie, rehabilitację, zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, środki techniczne, usługi opiekuńcze lub inne działania.

Należy jednak pamiętać, że osobą upoważnioną do wydania orzeczenia oraz określenia stopnia i rodzaju niepełnosprawności względem wnioskodawcy jest lekarz orzecznik.

Z poważaniem,

Anna Dobkowska, specjalista ds. osób niepełnosprawnych w Centrum Integracja Gdynia

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas