Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Przepisanie mieszkania a prawo do zasiłku

03.03.2016
Autor: ryszard

Siostra opiekuje się chorą matką i pobiera zasiłek opiekuńczy. Czy matka może jej zapisać mieszkanie? Siostra się boi, że może stracić przez to zasiłek.

Szanowny Panie,

Niestety, nie sprecyzował Pan dokładnie, które ze świadczeń otrzymuje Pańska Siostra. Jednak także w przypadku np. specjalnego zasiłku opiekuńczego, przy ustalaniu prawa do niego obowiązuje kryterium dochodowe, a za dochód rodziny osoby wymagającej opieki uważa się dochód następujących członków rodziny, w przypadku, gdy osoba wymagająca opieki jest pełnoletnia:

  1. osoby wymagającej opieki,
  2. małżonka osoby wymagającej opieki,
  3. osoby, z którą osoba wymagająca opieki wychowuje wspólne dziecko,
  4. pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-c, dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia

- z tym, że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

Dlatego fakt przepisania mieszkania przez Mamę na opiekująca się nią Siostrę nie ma wpływu na prawo do otrzymywania specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Więcej informacji o specjalnym zasiłku opiekuńczym znajdzie Pan na naszym portalu.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas