Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Świadczenie pielęgnacyjne – od kiedy wypłacane?

15.01.2016
Autor: Izabela

Witam. Mój syn dostał orzeczenie o niepełnosprawności, dziecko ma lat 8. W zeszłym roku skończył siedem, czyli ten rok zaliczamy do ósmego roku życia, miał komisję i został zaliczony do osób niepełnosprawnych z punktem 7 i 8 na tak – wymaga. Moje pytanie, czy świadczenie pielęgnacyjne powinien mieć zapłacone od stycznia, czyli daty powstania niepełnosprawności, czy od daty wydania orzeczenia parę miesięcy później? Dziękuję. Mama Bartka

Szanowna Pani,

Jeżeli osoba w okresie trzech miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności złoży wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego lub świadczenia pielęgnacyjnego, prawo do wnioskowanego świadczenia ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Natomiast, jeżeli minął już wskazany termin, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami do instytucji, która jest dysponentem świadczeń rodzinnych.

Świadczenia rodzinne realizuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta w miejscu zamieszkania. Realizacja świadczeń rodzinnych może być także przekazana do jednostki organizacyjnej gminy, np. do ośrodka pomocy społecznej.

W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności i ponownego ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli osoba spełnia warunki uprawniające do nabycia tych świadczeń oraz złożyła wniosek o ustalenie:

  • niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności w terminie miesiąca od dnia utraty ważności poprzedniego orzeczenia i
  • prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności w terminie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. 2013. poz.3)
  • Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz. U. 1964.9.59)

Z poważaniem,

Anna Dobkowska, specjalista ds. osób niepełnosprawnych w Centrum Integracja Gdynia

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas