Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Obniżono mi wynagrodzenie

23.07.2015
Autor: Zbigniew

Szanowni państwo, mam prośbę w sprawie dokonania wypłaty. Jestem osobą niepełnosprawną o stopniu znacznym, renta jest przyznana na stałe. Obecnie jestem zatrudniony przez [do wiadomości redakcji], a pracuję na infolinii [do wiadomości redakcji] od 2013 r. Chodzi o sprawę wypłaty wynagrodzenia. Posiadam umowę na stałe, mam również zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, że mogę pracować 7 godz. dziennie, a tygodniu 35 godz. Za miesiąc kwiecień firma [do wiadomości redakcji] wypłaciła mi wypłatę za godziny przepracowane, a nie za pełny etat, jak mam umowę. Na pytanie do kadrowca, dlaczego została obniżona mi wypłata, usłyszałem odpowiedź, że nie mają dofinansowania z PFRON od miesiąca stycznia 2015 r. i z tego powodu mam liczone wynagrodzenie za godz. przepracowane jako ON (147 godz. w kwietniu). W związku z tym, czy firma ma prawo do zmniejszenia wynagrodzenia, jeżeli posiadam umowę o pracę na stałe i nie otrzymałem żadnej informacji czy aneksu odnośnie zatrudnienia?

Szanowny Panie,

Wysokość Pańskiego wynagrodzenia jest ustalona w umowie, jaką zawarł Pan z pracodawcą.

Pracodawca może zmienić warunki zatrudnienia, w tym kwestie dotyczące wynagrodzenia, tylko poprzez wypowiedzenie zmieniające, które dla swojej ważności nie wymaga zgody pracownika. Jeżeli pracownik sprzeciwi się nowym warunkom zatrudnienia, wypowiedzenie zmieniające przekształca się w wypowiedzenie całej umowy o pracę. Taka zmiana następuje z mocy samego prawa. Wypowiedzenie zmieniające powinno zawierać pouczenie, iż w razie odmowy przyjęcia nowych warunków, umowa o pracę rozwiąże się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Pracodawca powinien poinformować pracownika, że jeżeli przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, będzie to uważane za wyrażenie na nie zgody.

Proszę pamiętać, że zawsze może Pan udać się do Państwowej Inspekcji Pracy w celu zasięgnięcia opinii na ten temat. Najlepiej zabrać ze sobą umowę o pracę, na podstawie, której podjął Pan pracę.

Polecam ciekawy artykuł na temat wypowiedzenia zmieniającego.

Z poważaniem,

Anna Dobkowska, specjalista ds. osób niepełnosprawnych w Centrum Integracja Gdynia

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas