Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Wózek elektryczny dla osoby z ciężkim upośledzeniem narządu ruchu

26.07.2016
Autor: Jacek

Dla osoby przebywającej w DPS szukam pomocy w nabyciu nowego wózka elektrycznego. Osoba ta od urodzenia jest niepełnosprawna (Choroba Heinego-Medina). Obecnie posiadany przez nią wózek jest już mocno wyeksploatowany. Jakie dokumenty i gdzie musi ta osoba złożyć w celu uzyskania nowego sprzętu?

Szanowny Panie,

Aby uzyskać refundację z Narodowego Funduszu Zdrowia na zakup sprzętu lub środka pomocniczego, należy udać się do lekarza specjalisty, który wystawi zlecenie na odpowiedni wózek. Po otrzymaniu zlecenia na wyroby medyczne do refundacji, należy udać się do oddziału NFZ, na terenie którego ubezpieczony jest zarejestrowany. Pacjent może potwierdzić zlecenie osobiście, drogą pocztową lub poprosić o to inną osobę, która w jego imieniu uda się do oddziału NFZ. Do potwierdzenia zlecenia niezbędny jest dowód osobisty osoby odbierającej potwierdzone zlecenia.

Mając zlecenie potwierdzone do refundacji, należy udać się do wybranego producenta lub sklepu medycznego na terenie całego kraju, który podpisał umowę z NFZ na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Warto pamiętać, że w przypadku, gdy cena wybranego przez pacjenta wyrobu medycznego jest wyższa, niż cena określona limitem, pacjent dopłaca różnicę pomiędzy ceną brutto, a kwotą refundacji (informację, jakie to są sklepy i producenci, można uzyskać w Oddziale Wojewódzkim NFZ). O dofinansowanie na zakup wózka w NFZ osoby dorosłe mogą ubiegać się raz na 4 lata. Dodam, że istnieje również możliwość naprawy wózka w ramach środków z NFZ.

Pomocy w zakupie może udzielić również Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) lub Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS), które są dysponentami środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). W przypadku, gdy cena przekracza kwotę refundacji NFZ lub przy niemożności uzbierania wkładu własnego, proponuję starać się o dodatkowe dofinansowanie z powyższych instytucji. Oczywiście należy złożyć w PCPR/MOPS odpowiednie dokumenty:

  • wniosek o dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (dostępny w każdym PCPR/MOPS),
  • kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
  • oświadczenie o miesięcznych dochodach osoby niepełnosprawnej lub jej opiekuna, w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • kserokopię zlecenia (wniosku) wydanego przez lekarza specjalistę (NFZ),
  • fakturę zakupu lub inny dokument poświadczający zakup.

Warto jednak pamiętać, że po szczegółowe informacje dotyczące zasad ubiegania się o dofinansowanie oraz kwot dofinansowania należy udać się do PCPR/MOPS w miejscu zamieszkania, ponieważ poszczególne placówki mogą ustalać dodatkowe kryteria.

Zachęcam Pana do lektury artykułu, który zawiera więcej informacji na temat dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego.

Z poważaniem,

Adriana Kosicka, Centrum Integracja w Gdyni

Prawy panel

Sonda

Czy z powodu pandemii koronawirusa miałaś/-eś problemy z dostaniem się do lekarza, szpitala lub na rehabilitację?

Biuletyn

Wspierają nas