Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Karta parkingowa z orzeczeniem z 2013 r.?

03.03.2016
Autor: jan

Posiadam umiarkowany stopień niepełnosprawności z kodem N-10, z decyzją z 2013 r. – czy muszę stawać przed komisją, aby otrzymać nową karte parkingową? Pozdrawiam

Szanowny Panie,

Przepisy Ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446) zmieniły zasady i tryb wydawania kart parkingowych. W myśl ww. przepisów organem wydającym karty parkingowe jest przewodniczący powiatowego zespołu orzekania o niepełnosprawności.

Zgodnie z ww. przepisami, karta parkingowa może być wydana osobie zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (wyłącznie na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 r. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności), mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Przy czym w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, wskazanie do karty parkingowej mogą uzyskać wyłącznie osoby mające zarówno znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, jak i przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).

Zatem w celu otrzymania uprawnień do nowej karty parkingowej musi Pan uzyskać ponownie orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zawierające wszystkie wymagania i wskazanie do karty parkingowej.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas