Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy mogę uzyskać rentę?

29.06.2016
Autor: Dawid

Witam. Moje pytanie jest takie, czy mogę złożyć wniosek o rentę z tytułu niezdolności/częściowej niezdolności do pracy, jeżeli przez ponad 5-6 lat pracowalem 3 lata na umowę o pracę, 2-3 lata na umowę zlecenie w ostatnich 10 latach. Obecnie od 9 m-cy przebywam na zwolnieniu lekarskim. Mój wiek, to skończone 30 lat. Posiadam 2 grupę inwalidzką, orzeczoną prawie 3 lata temu. Orzecznictwo ważne do 2019 r., przyczyna niepełnosprawności 02-P. Obecnie od 9 m-cy nasilenie objawów chorobowych.

Szanowny Panie,

Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:

  • został uznany za niezdolnego do pracy,
  • ma wymagany – stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy,
  • niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego), określonych w art. 57 ust. 1 pkt 3 ustawy emerytalnej, albo nie później, niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

Okres składkowy i nieskładkowy, wymagany do przyznania renty, uzależniony jest od wieku osoby, w jakim powstała niezdolność do pracy. Okres ten wynosi:

  • 1 rok – jeżeli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat,
  • 2 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku od 20 do 22 lat,
  • 3 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku od 22 do 25 lat,
  • 4 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku od 25 do 30 lat,
  • 5 lat – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat.

Okres wymaganych 5 lat w odniesieniu do osób, u których niezdolność do pracy powstała po ukończeniu 30. roku życia, musi przypadać w ciągu ostatniego dziesięciolecia przypadającego przed dniem zgłoszenia wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy.

Jeżeli spełnia Pan powyższe warunki, jak najbardziej może Pan ubiegać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Z poważaniem,

Zespół doradców Centrum Integracja w Zielonej Górze

Prawy panel

Sonda

Czy popierasz zakaz aborcji, gdy zachodzi duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu?

Biuletyn

Wspierają nas