Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Parking prywatny a postój osoby niepełnosprawnej

03.03.2016
Autor: renata

Chciałam zapytać, co w przypadku parkingu prywatnego, nie mającego wyznaczonego miejsca parkingowego? Czy oni mają obowiązek zorganizować takie miejsce? Czy nie wolno mi stawać, jak nie ma miejsca wyznaczonego?

Szanowna Pani,

Bardzo trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć na Pani pytanie. Zgodnie z przepisami Ustawy o drogach publicznych, organ właściwy do zarządzania ruchem na drogach wyznaczając miejsca przeznaczone na postój pojazdów wyznacza stanowiska postojowe dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową:

  1. na drogach publicznych;
  2. w strefach zamieszkania, o których mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym;
  3. w strefach ruchu, o których mowa w art. 2 pkt 16a ustawy z dnia 20 czerwca.

Dodatkowo, przy wyznaczaniu miejsc postojowych mogą być wymagania wynikające z miejscowego planu zagospodarowania terenu lub innych przepisów szczegółowych dla danego rodzaju obiektu.

Natomiast może być parking prywatny wyznaczony w miejscu, do którego nie mają zastosowania przepisy Ustawy o drogach publicznych czy plany zagospodarowania terenu i inne, wówczas może nie być miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnością, co nie oznacza, że osoba z niepełnosprawnością nie może z takiego parkingu korzystać. Warto zauważyć, że zasady odpłatności lub ulg korzystania z miejsc postojowych w miejskich strefach płatnego parkowania  ustalane są w drodze uchwały rady miasta i gminy. Natomiast na innych parkingach, zarządzanych przez inne podmioty, także prywatnych, mogą być ustalone stawki opłat nie uwzględniające ulg dla osób z niepełnosprawnością, posiadających kartę parkingową.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas