Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Orzeczenie o znacznym stopniu a karta parkingowa

12.05.2015
Autor: Jerzy

Posiadam orzeczenie na stałe o znacznym stopniu niepełnosprawności /wydane w roku 2013/ z wpisanym pkt. 9, zawierającym wskazanie do wydania karty parkingowej, czyli przesłankę określoną w art. 8 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.). Czy również jestem zobowiązany do występowania o nową kartę parkingową? A jeśli będę musiał, to jakie dokumenty mam złożyć oraz o co występować?

Szanowny Panie,

Jeśli w orzeczeniu o znacznym stopniu niepełnosprawności jest zawarty jeden z symboli niepełnosprawności: 05-R, 10-N lub 04-O, wówczas składa Pan wniosek o wydanie nowej karty parkingowej oraz wnosi opłatę za jej wydanie. Natomiast jeśli w Pana orzeczeniu jest podany inny, niż podane wyżej, symbol niepełnosprawności, wówczas musi Pan wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego orzeczenia, zawierającego wszystkie wymagane zapisy i dopiero po uzyskaniu właściwego orzeczenia może Pan złożyć wniosek o wydanie nowej karty parkingowej.

Obszerny poradnik na temat wydawania kart parkingowych znajdzie Pan na naszym portalu.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas