Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy dziecko z niepełnosprawnością ruchową może chodzić do normalnej szkoły?

26.09.2016
Autor: M.

Czy dziecko z niepełnosprawnością ruchową może chodzić do normalnej szkoły, jak każde normalne dziecko?

Szanowna Pani,

Niestety, nie jest mi znany wiek dziecka, jak i dokładne podłoże, etiologia niepełnosprawności, z powodu której występują problemy ruchowe.

Posiadając wiedzę w zakresie uszkodzenia, choroby, wady, w zależności od przyczyny jej powstania, możemy dokonać oceny, czy mogłaby powodować zaburzenia funkcji organizmu oraz ograniczenia w wykonywaniu czynności życiowych i aktywności społecznej dziecka. Ważne jest również, czy niepełnosprawność ma odzwierciedlenie lub wpływ na funkcjonowanie psychofizyczne, harmonijny rozwój, czy dziecko jest w stanie samodzielnie funkcjonować w grupie rówieśniczej. Jeżeli współwystępują również inne zaburzenia, wówczas obciążenie w funkcjonowaniu dziecka może być zachwiane i dziecko mogłoby wymagać nauczyciela wspomagającego, edukacji włączającej lub uczestnictwa w innej placówce edukacyjnej. Może być to uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ocenie tego jednak służy orzeczenie o niepełnosprawności oraz wskazania w nim zawarte, opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej ze wskazaniami edukacyjnymi, diagnoza ucznia.

Jeżeli oceniamy wyłącznie niesprawność ruchową, nie widzę przeszkód, by dziecko uczęszczało do szkoły masowej czy też klasy integracyjnej. Niepełnosprawność nie powinna być czynnikiem dyskryminującym człowieka z „normalnego” uczestnictwa w życiu społecznym, edukacyjnym, zawodowym, jak i na każdej innej płaszczyźnie.

Również przyjaźnie rówieśnicze nie znają podziałów i granic na „normalność” i niepełnosprawność.

Z poważaniem,

Anna Dobkowska, specjalista ds. osób z niepełnosprawnością w Centrum Integracja w Gdyni

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas