Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Dokumenty potrzebne do refundacji środków pomocniczych przez PCPR

27.04.2015
Autor: Magdalena B.

Dzień dobry. Czy do refundacji środków pomocniczych (nogawice uciskowe) konieczne jest przedstawienie faktury VAT na całkowity koszt wyrobu z wyszczególnionymi częściami: kwoty zrefundowaną przez NFZ oraz zapłaconej przeze mnie? Przedstawiłam PCPR fakturę VAT na kwotę 480 zł zapłaconą przeze mnie. Na fakturze jest też informacja o cenie całkowitej wyrobu - 1600 zł i kwocie zrefundowanej przez NFZ (1120 zł). Poza tym do wniosku dołączyłam potwierdzoną przez podmiot realizujący kopię zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne z powyższymi kwotami. Dołączyłam też kopię wystawionej przez podmiot realizujący zlecenie faktury dla NFZ na kwotę refundacji. PCPR odmawia jednak refundacji z PFRON, ponieważ nie posiadam faktury VAT wystawionej na mnie na całą wartość wyrobu. Podmiot realizujący zlecenie nie wystawi mi innej faktury. Tłumaczy się, że może wystawić fakturę tylko na kwotę zapłaconą przeze mnie. Proszę o pomoc w rozwiązaniu tej sytuacji. Z góry dziękuję. Magdalena B.

Szanowna Pani,

Przepisy określają, jakie dokumenty należy złożyć wraz z wnioskiem o dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Są to m.in. orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie lekarza dotyczące zakupu sprzętu, zaświadczenie o dochodach itp. Do ww. dokumentów należy dołączyć fakturę (z przedłużonym, 30-dniowym terminem płatności) z wyodrębnionym udziałem NFZ i udziałem własnym. Nie ma żadnych przeszkód formalnych, by realizator zlecenia wystawił taką fakturę.

Zatem żądanie PCPR jest zgodne z obowiązującymi przepisami.

Z poważaniem,
Ewa Szymczuk, doradca socjalny Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas