Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Dofinansowanie do zakupu urządzenia do TENS

10.06.2015
Autor: Zbigniew

Posiadam stałą II grupę niepełnosprawności. Mam silne bóle w okolicach lędźwiowych. Korzystam z zabiegów rehabilitacyjnych, takich jak Laser, Magnetronic czy TENS. Udaje mi się to zaledwie 2 razy w roku ze względu na okres wyczekiwania w kolejce. Wyczytałem w internecie, że można zakupić sobie przenośne urządzenie do TENS. Chciałbym dowiedzieć się, czy istnieje możliwość dofinansowania do takiego zakupu i w jaki sposób należy starać się o to dofinansowanie. Urządzenie to byłoby mi niezbędne, gdyż pożyczając od znajomego i stosując sam te zabiegi wiele sobie pomogłem z walką z bólem.

Szanowny Panie,

Wszystkie osoby z niepełnosprawnością mogą starać się o dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. Dofinansowanie na sprzęt rehabilitacyjny ze środków PFRON udzielane jest za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR), właściwego dla swojego miejsca zamieszkania.

Osoba z niepełnosprawnością może ubiegać się o dofinansowanie, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli:

  1. według przepisów o świadczeniach rodzinnych, średni miesięczny dochód nie przekracza:
  • 50% wynagrodzenia przeciętnego na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • 65% wynagrodzenia przeciętnego w przypadku osoby samotnej.
  1. zachodzi potrzeba rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.

Na chwilę obecną nie istnieją przepisy określające sprzęt, który może być objęty dofinansowaniem.

Ocena oraz decyzja o zasadności złożonego wniosku o udzieleniu dofinansowania należy do kompetencji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Z poważaniem,

Zespół doradców Centrum Integracja w Zielonej Górze

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas