Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Niepełnosprawny ojciec emeryt, opiekun emeryt, żona

27.04.2015
Autor: krystyna

Proszę mi podpowiedzieć, tato ma orzeczenie o niepełnosprawności z PFRON, pobiera emeryturę w wys. 1100 zł, mama ma emeryturę 570 zł, na leki wydaje ok. 400-500 zł, stara się o pomoc z MOPS [na węgiel wzięła pożyczkę, emerytura na rękę: 470 zł], staramy się o jakąkolwiek pomoc i nic. Nie wiemy, jak i o co się starać, nikt nam nie chce pomoc. Dziękuję. Tato ma Alzheimera od 10 lat.

Szanowna Pani,

Rozumiemy, że Pani rodzina jest w trudnej sytuacji. Jednak zgodnie z przepisami Ustawy o pomocy społecznej, prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, które spełniają tzw. kryterium dochodowe. Pomoc skierowana jest do osób o najniższych dochodach. Aby ją otrzymać, nie można przekraczać poniższych kwot:

  • dla osoby samotnie gospodarującej jest to kwota 542 zł,
  • dla osoby w rodzinie 456 zł.

W Państwa sytuacji można starać się o zasiłki celowe, jednak czy zasiłek zostanie przyznany, zdecyduje Ośrodek Pomocy Społecznej.

Niestety, w naszym systemie często brakuje możliwości uzyskania pomocy materialnej przez osoby w sytuacji Pani rodziców. Warto jednak wiedzieć, że np. zakup leków można odliczać w rocznym rozliczeniu PIT w tzw. ulgi rehabilitacyjnej.

Z poważaniem,
Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas