Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Stopień niepełnosprawności a wada serca i astma

14.07.2015
Autor: As

Witam! Mam pytanie dotyczące stwierdzonej wrodzonej wady serca, astmy i problemów z częstym oddawaniem moczu. Czy któraś z tych chorób może być zakwalifikowana do otrzymania stopnia niepełnosprawności?

Szanowna Pani,

Orzekaniem o stopniu niepełnosprawności zajmują się powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Przy każdym zespole powinien działać punkt udzielający informacji o trybie i zasadach postępowania w zakresie orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Warto zgłosić się do właściwego ze względu na Pani miejsce zamieszkania punktu w celu zasięgnięcia szczegółowych informacji.

Kompleksową informację o zasadach orzekania o stopniu niepełnosprawności można znaleźć na naszym portalu.

Zgodnie z obowiązującym prawem, ocena stanu zdrowia nie jest jedynym wyznacznikiem niepełnosprawności, bowiem orzecznictwo o niepełnosprawności uwzględnia zarówno fizyczne, psychiczne, jak i społeczne aspekty funkcjonowania człowieka. Wystąpienie tylko jednego z elementów, np. naruszenia sprawności organizmu (potocznie utożsamianego z chorobą) nie musi zatem oznaczać, że mamy do czynienia z niepełnosprawnością. Ocena ich wpływu na trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych, w szczególności powodującą niezdolność do pracy, a co za tym idzie zaliczenie do stopnia niepełnosprawności, należy do zespołu orzekającego.

To, czy któraś z występujących u Pani chorób będzie podstawą do zaliczenia do stopnia niepełnosprawności, zależy więc od opinii zespołu orzekającego, wydanej na bazie załączonej podczas składania wniosku dokumentacji medycznej.

Z poważaniem,

Zespół Centrum Integracja w Zielonej Górze

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas