Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy mogę się ubiegać o dodatek pielęgnacyjny?

22.03.2016
Autor: marek

Od 3 lat oczekuję na endoprotezę lewego biodra, teraz jestem po dwóch operacjach lewego oka – odklejenie siatkówki, sam nie mogę nawet wyjść do lekarza, a co dopiero palić węglem w CO itp. Ze względu na oko nie mogę się schylać, podnosić i wykonywać fizycznych prac, o wszystko muszę prosić innych, choć nie jestem obłożnie chory. Czy w tej sytuacji mogę się ubiegać o dodatek pielęgnacyjny?

Szanowny Panie,

Mamy niestety zbyt mało informacji, by precyzyjnie odpowiedzieć na pytanie, nie wiemy np. czy posiada Pan orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie ZUS o niezdolności do pracy, dlatego trudno nam odpowiedzieć wprost na Pańskie pytanie.

Dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest w celu częściowego pokrycia kosztów wynikających z niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji oraz pomocy innej osoby w codziennym funkcjonowaniu. Dodatek pielęgnacyjny jest świadczeniem bardzo często mylonym z zasiłkiem pielęgnacyjnym. Tymczasem zgodnie z obowiązującymi przepisami nie można pobierać tych dwóch świadczeń równocześnie. Dodatek pielęgnacyjny przysługuje:

  • osobie uprawnionej do emerytury lub renty, jeżeli osoba ta została uznana za całkowicie niezdolną do pracy i samodzielnej egzystencji,
  • osobie, która ukończyła 75. rok życia i otrzymuje świadczenie emerytalne lub rentowe.

Jeśli jest Pan świadczeniobiorcą w ZUS, tj. otrzymuje Pan rentę lub emeryturę, może Pan wystąpić w najbliższym oddziale ZUS z wnioskiem o przyznanie dodatku pielęgnacyjnego. Więcej informacji o dodatku pielęgnacyjnym znajdzie Pan na naszym portalu.

Jeśli nie jest Pan świadczeniobiorcą w ZUS, może Pan wystąpić do Miejskiego/Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Po uzyskaniu orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności będzie Pan mógł wystąpić z wnioskiem o zasiłek pielęgnacyjny.

Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem przyznawanym w celu pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

  • dziecku z niepełnosprawnością,
  • osobie z niepełnosprawnością powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • osobie z niepełnosprawnością powyżej 16. roku życia, legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia,
  • osobie, która skończyła 75 lat (która nie ma ustalonego prawa do dodatku pielęgnacyjnego).

Więcej informacji dotyczących zasiłku pielęgnacyjnego znajdzie Pan na naszym portalu.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czy Twoim zdaniem dzieci powinny wrócić do szkoły we wrześniu?

Biuletyn

Wspierają nas