Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Dodatek pielęgnacyjny

30.12.2015
Autor: SAMOTNY OPUSZCZONY

Dodatek pielęgnacyjny dla osoby samotnej, 69 lat, z 2 grupą inwalidztwa, całkowita niezdolność, na recie rodzinnej. Proszę o podpowiedź. Mam rentę rodzinną, jestem samotny, dzieci za granicą Polski. Czy należy mi się dodatek opiekuńczy? Pozdrawiam

Szanowny Panie,

Dodatek pielęgnacyjny, bo wydaje mi się, że jego ma Pan na myśli, należy się renciście uprawnionemu do renty rodzinnej oraz do renty z tytułu niezdolności do pracy. Przysługuje on w dwóch sytuacjach:

  • gdy rencista został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy oraz do samodzielnej egzystencji,
  • gdy skończył 75. rok życia.

Niezdolność do samodzielnej egzystencji, aby uzasadniała przyznanie dodatku pielęgnacyjnego, musi być spowodowana naruszeniem sprawności organizmu wymuszającym konieczność stałej lub długotrwałej opieki. Ponadto musi wymagać pomocy drugiej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych. Osoba ubiegająca się o dodatek musi udowodnić, że ze względu na jego stan zdrowia konieczna jest opieka innej osoby.

By uzyskać dodatek pielęgnacyjny, należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek o dodatek. W przypadku, kiedy rencista ukończył 75 lat, otrzymuje dodatek pielęgnacyjny z ZUS z urzędu wraz z ukończeniem tego wieku.

Z poważaniem,

Piotr Wojtewicz, aplikant adwokacki

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas