Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Założenie własnej działalności transportowej

24.07.2015
Autor: Tomasz

Jak założyć własną działalność? Chodzi mi tutaj o ZUS, PFRON i o dodatkowe pieniądze, np. na zakup samochodu dostawczego nowego, ale też używanego - automatycznego? Jestem rencistą z II gr. na stałe, pracuję już od 10 lat w firmie reklamowej, jeżdżę samochodem, mam niedowład prawej strony. Proszę o odpowiedź, dziękuję bardzo.

Szanowny Panie,

Osoby z niepełnosprawnością mogą skorzystać ze specjalnych środków przeznaczonych na pomoc tylko dla nich.

Osoba z niepełnosprawnością, która ma pomysł na prowadzenie działalności gospodarczej, może złożyć wniosek do starosty o przyznanie dotacji ze środków PFRON na rozpoczęcie takiej działalności lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Maksymalna wysokość dotacji to 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Nie oznacza to, że każdy ze składających wniosek otrzyma taką kwotę. Wysokość dotacji uzależniona jest przede wszystkim od następujących czynników: biznesplanu, jaki przedstawi wnioskodawca; środków finansowych, jakie na ten cel ma starostwo powiatowe; liczby wniosków o dotację złożonych w danym czasie.

O dotację na rozpoczęcie działalności może ubiegać się osoba z niepełnosprawnością zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy, niepozostająca w zatrudnieniu.

Więcej informacji o dofinansowaniu zakładania działalności gospodarczej przez osobę z niepełnosprawnością znajdzie Pan na naszym portalu.

Z poważaniem,

Zespół doradców Centrum Integracja w Zielonej Górze

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas