Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zmiana stopnia niepełnosprawności

30.12.2015
Autor: Aleksandra

Czy możliwa jest zmiana orzeczenia wydanego na stałe, stopień umiarkowany, przy okazji ubiegania się o kartę parkingową lub innej? Chodzi mi o zmianę niekorzystną dla mnie. Powszechna jest bowiem tendencja do „uzdrawiania” przez lekarzy orzeczników – osobiście spotkałam się z opinią lekarza, że skoro mogę unieść nogę, to jestem sprawna /stan po MPD/.

Szanowna Pani,

Z podanych przez Panią informacji nie wynika, aby orzeczenie zostało zaskarżone. Jego zmiana jest jednak możliwa w przypadku zmiany stanu zdrowia. Osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności może wtedy wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie orzeczenia uwzględniającego zmianę stanu zdrowia.

Karta parkingowa przysługuje również osobom zaliczonym do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, mającym znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Zatem nawet zmiana przepisów nie prowadzi automatycznie do utraty możliwości ubiegania się o kartę parkingową.

Z poważaniem,

Piotr Wojtewicz, aplikant adwokacki

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas