Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zamiana zasiłku pielęgnacyjnego z MOPS na dodatek z ZUS

30.12.2015
Autor: L.

Witam bardzo serdecznie. Bardzo proszę o informacje. Otrzymuję rentę socjalną z tytułu orzeczenia o niepełnosprawności, drugi stopień, symbol 02-P. Skończyłem szkołę specjalną. Nigdy nie pracowałem, mam 32 lata. Dostaję zasiłek pielęgnacyjny z MOPS 153 zł. Moje pytanie: czy mogę zamienić zasiłek z MOPS na zasiłek z ZUS, który wynosi 208 zł, który jest większy? Z poważaniem.

Szanowny Panie,

Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest w celu częściowego pokrycia wydatków związanych z koniecznością zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Świadczenie to przysługuje:

  1. niepełnosprawnemu dziecku (do 16. roku życia),
  2. osobie niepełnosprawnej, która ukończyła 16 lat i ma orzeczoną niepełnosprawność w stopniu znacznym,
  3. osobie niepełnosprawnej, która ukończyła 16 lat i ma orzeczoną niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym, pod warunkiem, że niepełnosprawność (bez względu na jej stopień) powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia,
  4. osobie, która ukończyła 75. rok życia.

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje zaś osobie uprawnionej do emerytury lub renty, pod warunkiem że osoba ta została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo ukończyła 75 rok życia.

Za osobę całkowicie niezdolną do pracy uważa się osobę, która utraciła zdolność do wykonywania pracy. Niezdolność do samodzielnej egzystencji to natomiast takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych.

Osoba ubiegająca się o dodatek pielęgnacyjny powinna zatem udowodnić, że ze względu na stan jej zdrowia musi się nią opiekować inna osoba.

Jeśli spełnia Pan kryteria, należy złożyć wniosek, do którego należy załączyć orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, stwierdzającego całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Z poważaniem,

Piotr Wojtewicz, aplikant adwokacki

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas