Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Praca w ochronie tylko w dzień

31.01.2016
Autor: T.

Czy jest możliwość pracy w „ochronie” tylko w porze dziennej? Czy jest podstawa prawna? Proszę o wykaz firm w Poznaniu zatrudniających takie osoby...

Szanowny Panie,

Podstawowym aktem prawnym, który kompleksowo reguluje kwestię zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jest Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z art. 15 i 16 Ustawy, osoba z niepełnosprawnością może być zatrudniana w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej, jeśli jest zatrudniona przy pilnowaniu i – na jej wniosek – lekarz prowadzący badania profilaktyczne wyrazi na to zgodę.

Odpowiadając na Pańskie pytanie – nie ma przepisu, który zmusi pracodawcę do planowania pracy tylko w porze dziennej. Pracując w ochronie trzeba liczyć się z tym, że pracodawca będzie oczekiwał dyspozycyjności pracownika także w porze nocnej. Może to zostać uregulowane jedynie indywidualnym ustaleniem z pracodawcą, ale będzie ono wynikało jedynie z jego dobrej woli.

Dodatkowo art. 135 Kodeksu pracy mówi, że jeśli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, pracodawca może stosować wobec zatrudnionych system równoważnego czasu pracy. Pozwala on przedłużyć dobowy wymiar czasu pracy maksymalnie do 
12 godzin w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym miesiąca. Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy trzeba równoważyć mniejszą liczbą godzin pracy w niektóre dni lub dniami zupełnie wolnymi od pracy. Taka sytuacja może dotyczyć m.in. pracodawcy świadczącego usługi ochroniarskie.

Listę poznańskich firm ochroniarskich znajdzie Pan m.in. na stronach Panoramy Firm.

Z poważaniem,

Zespół doradczy Centrum Integracja w Zielonej Górze

Prawy panel

Sonda

Czy Twoim zdaniem dzieci powinny wrócić do szkoły we wrześniu?

Biuletyn

Wspierają nas