Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Umiarkowany 05-R a zawód kierowcy

07.01.2016
Autor: Krzysztof

Witam. Proszę mi powiedzieć, czy mając orzeczenie w stopniu umiarkowanym 05-R można wykonywać zawód kierowcy?

Szanowny Panie,

Samo posiadanie stopnia niepełnosprawności nie jest bezpośrednim wskazaniem do ograniczenia praw do kierowania pojazdami, także w zakresie wykonywania pracy zawodowej.

Zasadniczo wszystkie wymagania dotyczące kierowców zawodowych podane są w art. 39a do 39m ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. nr 125 z 2007 r. poz. 874 ze zm.). Bardzo istotne zapisy wskazane są także w art. 3, 4, 5 Ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 235 z 2006 r. poz. 1701).

Decydująca jest tutaj opinia lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych, o których mowa w przepisach Kodeksu pracy, posiadającego dodatkowo uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich kandydatów na kierowców i kierowców określone w odrębnych przepisach.

Zakres badań lekarskich obejmuje ustalenie istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, na podstawie badań psychologicznych, okulistycznych, laryngologicznych i neurologicznych. Rodzaj badań zależeć będzie od rodzaju schorzeń i niepełnosprawności.

Jeśli po przeprowadzonym badaniu lekarskim lekarz wyda orzeczenie w formie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku pracy kierowcy, to nie ma przeszkód, żeby ten zawód wykonywać.

Przed podjęciem pracy może pozostać jeszcze kwestia dostosowania samochodu, poprzez wyposażenie w odpowiedni osprzęt, pod warunkiem, że lekarz orzecznik wskaże w Pańskim przypadku taką potrzebę.

Z poważaniem,

Zespół doradczy Centrum Integracja w Zielonej Górze

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas