Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Dofinansowanie przeróbki schodów

27.09.2016
Autor: Damian

Choruję na SM, mam problem z nogami, chodzę o kuli, mam strome schody do domu, czy mógłbym liczyć na jakąś pomoc w sprawie przeróbki tych schodów?

Szanowny Panie,

Niestety, nie została podana informacja, czy w związku z posiadaną chorobą stwardnienia rozsianego posiada Pan orzeczenie o niepełnosprawności, z tego względu nie jestem w stanie precyzyjnie odpowiedzieć na zadane pytanie.

Jednakże istnieje możliwość otrzymania dofinansowania do likwidacji istniejącej bariery dla osoby posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności. Wsparcie finansowe można uzyskać w ramach likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, które zostały określone w ramach Rozporządzenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Rozporządzenie określa również warunki i sposób dofinansowania.

Należy to rozumieć w ten sposób, że można się starać o dofinansowanie istniejącej bariery architektonicznej.

Jeżeli niepełnosprawność danej osoby dotyczyłaby schorzenia neurologicznego, ruchowego, które utrudniałoby, uniemożliwiałoby codzienne funkcjonowanie, poruszanie się w przestrzeni domowej, jak i swobodne, samodzielne wejście/wyjście do budynku mieszkalnego, wówczas można spróbować uzyskać dofinansowanie do likwidacji istniejących barier, np. likwidacji zbyt stromych schodów. Zaprojektowanie i wykonanie nowych, spełniających odpowiednie standardy w ciągu komunikacyjnym lub zamontowanie platformy, windy, podnośnika, które dadzą lepszą perspektywę usunięcia całkowicie bariery w poruszaniu się na wypadek progresji objawów choroby.

To oczywiście tylko przykłady, wszystko zależy od posiadanej niepełnosprawności, istniejącej faktycznie bariery w przestrzeni mieszkalnej/ w ciągu komunikacyjnym, która uniemożliwia samodzielne funkcjonowanie, poruszanie się.

Proszę jednak pamiętać, że nie możemy tu mówić o „remoncie schodów”, za powód podając np. wymianę na nowe, ponieważ te są już stare, bezużyteczne, zniszczone. Podstawą do otrzymania dofinansowania może być w tym przypadku np. likwidacja schodów, które ze względu na posiadane schorzenie stały się niefunkcjonalne i uniemożliwiają swobodne wejście do/wyjście z budynku mieszkalnego.


Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. 2015 poz. 926)

Z poważaniem,

Anna Dobkowska, specjalista ds. osób niepełnosprawnych w Centrum Integracja w Gdyni

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas