Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Odpis od podatku za dojazd na kurs prawa jazdy

28.07.2016
Autor: Halina

Mam 1 gr. inwalidzką. Mama dowozi mnie na kurs prawa jazdy (30 km). Czy pieniądze wydane na benzynę mogę odliczyć od podatku? Jestem współwłaścicielem pojazdu. Proszę o odpowiedź. Bezskutecznie próbuję dodzwonić się do U. Skarb. Pozdrawiam

Szanowna Pani,

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odliczyć od dochodu można wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesione w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

Zgodnie z art. 26 ust. 7a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6, uważa się m.in. wydatki poniesione na odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:

  • osoby niepełnosprawnej – karetką transportu sanitarnego,
  • osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 – również innymi środkami transportu.

Odliczeniu od dochodów podlega także używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16. roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.

Niestety, koszty związane z dojazdem np. na kursy czy związane z innym codziennym użytkowaniem samochodu nie podlegają odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Więcej informacji na temat odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej znajdzie Pani na naszym portalu.

Jednocześnie informuję Panią, że w sprawach podatkowych można korzystać z Krajowej Informacji Podatkowej. Jest to instytucja powołana do udzielania telefonicznej informacji o przepisach prawa podatkowego. Czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00. Kontakt z telefonu stacjonarnego: 801 055 055, z telefonu komórkowego 22 330 03 30.

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Sonda

Czy skorzystasz z usług asystenta osobistego w Twoim mieście/gminie?

Biuletyn

Wspierają nas