Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Świadczenie pielęgnacyjne w zespole Aspergera

24.02.2015
Autor: Agnieszka

PYTANIE

Mój syn ma 6 lat, ma stwierdzony zespół Aspergera i ADHD. Czy ja mogę się ubiegać o świadczenie pielegnacyjne? Jeśli tak, to czy muszę mieę zaznaczone, że jestem mu niezbędna w rehabilitacji?

ODPOWIEDŹ

Szanowna Pani,

Z podanych informacji nie wynika niestety, czy Pani syn posiada orzeczenie o niepełnosprawności, bowiem świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, przysługuje:

  1. matce albo ojcu,
  2. opiekunowi faktycznemu dziecka,
  3. osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  4. innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

jeżeli nie podejmują pracy lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne składa się w urzędzie miasta/gminy, w jednostce wypłacającej świadczenia rodzinne.

Zatem jeśli Pani syn posiada orzeczenie o niepełnosprawności wraz z wymaganymi wskazaniami, może Pani złożyć wniosek o świadczenie pielęgnacyjne.

Z poważaniem,
Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas