Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Renta w przypadku powstania częściowej niesdolności w wieku 17 lat

28.07.2016
Autor: L.

Dzień dobry. O jaki typ świadczenia i kiedy można się ubiegać? Diagnozę tocznia postawiono w wieku 17 lat; diagnoza została zmieniona na nefropatię IGA w wieku 24 lat. W wieku 17 lat orzeczono niepełnosprawność umiarkowaną (aktualnie do 2017). ZUS odmówił renty socjalnej, argumentując, że nie ma całkowitej niezdolności do pracy. Nieoficjalnie podpowiedziano, że można się ubiegać o częściową niezdolność w ramach innej renty. Przeczytałam jednak, że renta chorobowa przysługuje, jeżeli niezdolność powstała w okresie składkowym – więc to nie ten przypadek (?). Obecnie córka skończyła studia dzienne. W trakcie studiów pracowała 14 m-cy na etacie, dalej z uwagi na stan zdrowia nie dała rady. Od stycznia tego roku córka od nowa rozpoczęła terapię pulsami i wielomiesięczną sterydami – wysokie dawki. Wg lekarza prowadzącego nie kwalifikuje się do pracy z uwagi na małą odporność w trakcie terapii. Proszę o poradę: czy i kiedy można się ubiegać o rentę chorobową? Ew. jakie inne świadczenie?

Szanowna Pani,

W odpowiedzi na powyżej zadane pytania informuję, że prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:

  • został uznany za niezdolnego do pracy,
  • ma wymagany – stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy,
  • niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego), określonych w art. 57 ust. 1 pkt 3 ustawy emerytalnej, albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

Wymóg powstania niezdolności do pracy w określonym ustawą emerytalną czasie nie obowiązuje w stosunku do osoby, która spełnia łącznie następujące warunki:

  • została uznana za całkowicie niezdolną do pracy,
  • spełnia warunek posiadania wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego oraz
  • legitymuje się co najmniej 20-letnim (w przypadku kobiety) i 25-letnim (w przypadku mężczyzny) okresem składkowym i nieskładkowym.

Więcej informacji o rencie z tytułu niezdolności do pracy można znaleźć na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jednocześnie informuję, że obowiązujące przepisy nie zamykają drogi do ponownego wniosku o rentę socjalną. Jeżeli pojawiły się dodatkowo jakieś nowe okoliczności, związane ze stanem zdrowia. należy je ująć we wniosku. Informuję, że w przypadku ewentualnej ponownej odmownej decyzji ZUS istnieje postępowanie odwoławcze, z którego warto skorzystać, dochodząc swoich praw. Z treści pytania wnioskuję, że nie podjęto żadnych działań odwoławczych w związku z pierwszą decyzją odmowną.

W odniesieniu do kwestii, czy osoba kwalifikuje się do otrzymania jakiegoś innego świadczenia, zalecam kontakt z właściwym Inspektoratem ZUS, aby dokładnie przeanalizować sytuację osoby ubiegającej się o świadczenie.

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas