Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy należy się renta?

04.03.2015
Autor: Marcin S .

PYTANIE

Witam, mam pytanie, czy osobie niepełnosprawnej ze stopniem znacznym, która chodzi, jest zdolna do pracy (pracuje) należy się renta z ZUS?

ODPOWIEDŹ

Szanowny Panie,

Wydaje się, że porusza Pan kilka wątków. Osoba otrzymująca rentę z ZUS, tj. uznana za niezdolną do pracy, może być zatrudniona. Wynika to z art. 13 Ustawy o emeryturach i rentach z FUS: „Zachowanie zdolności do pracy w warunkach określonych w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie stanowi przeszkody do orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy”.

Zgodnie z ww. przepisami, prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:

  • został uznany za niezdolnego do pracy,
  • ma wymagany - stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy - okres składkowy i nieskładkowy,
  • niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

A zatem, jeśli będzie Pan spełniał powyższe kryteria, będzie Pan mógł otrzymywać rentę z tytułu niezdolności do pracy .

Z poważaniem,
Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas