Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Dostosowanie łazienki

04.03.2015
Autor: Leszek

PYTANIE

Czy jest możliwe dofinansowanie remontu łazienki, dostosowania jej do potrzeb mojej niepełnosprawności (endoproteza stawu biodrowego, proteza, zwyrodnienia kręgosłupa lędźwiowego)? Gdzie i jakie dokumenty należy złożyć? Mam orzeczony II stopień niepełnosprawności narządów ruchu.

ODPOWIEDŹ

Szanowny Panie,

O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby fizyczne (w tym małoletnie), które spełniają następujące warunki:

  • posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (bądź też równoważne z nim) lub w przypadku dzieci i młodzieży w wieku do lat 16 - orzeczenie o niepełnosprawności,
  • rodzaj ich niepełnosprawności potwierdzony (jeżeli nie jest określony w orzeczeniu) aktualnym, ważnym 3 miesiące od daty wystawienia, zaświadczeniem lekarskim „wymaga likwidacji barier architektonicznych”,
  • posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, jeśli taka zgoda jest potrzebna,
  • posiadają stałe zameldowanie w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych.

Zakres udzielanej pomocy może się różnić w poszczególnych Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie, np. środki przyznawane są przede wszystkim osobom na wózkach czy ze znacznym stopniem niepełnosprawności itp. Dlatego przed złożeniem wniosku warto uzyskać informacje nt. warunków uzyskania dofinansowania w „swoim” PCPR.

Warto jednak pamiętać, że środki przyznawane są na likwidację barier, np. zamianę wanny na brodzik, umocowanie uchwytów itp., ale już nie np. na wymianę glazury w całej łazience. Po więcej informacji zapraszamy do artykułu na naszym portalu.

Z poważaniem,
Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas