Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Orzeczenie komisji lekarskiej - zespół Downa

13.02.2015
Autor: tadeusz

PYTANIE

Moje dziecko jest z zespolem Downa, ma orzeczenie od urodzenia. Teraz skonczyla 16 lat; dzisiaj, gdy stanęłam na komisję lekarską, został mi odebrany zasiłek, punkt 7, reszta została. Jeśli się odwołam od tej decyzji, jake mam szanse na przyznanie punktu 7 o treści: "konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji"? Pozdrawiam, Tadeusz

ODPOWIEDŹ

Szanowny Panie,

W opisanej sytuacji nie ma możliwości udzielania jednoznacznej odpowiedzi. Dzieciom, które ukończyły 16 lat, wydawane są orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Zasady wydawania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

Przy orzekaniu osoby, która ukończyła 16. rok życia, bierze się pod uwagę m.in. zaświadczenie lekarskie wraz z dokumentacją medyczną, która może mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności, ocenę stanu zdrowia wystawioną przez lekarza przewodniczącego składu orzekającego, ograniczenia występujące w samodzielnej egzystencji i uczestniczeniu w życiu społecznym itp.

Zespół Downa to jest  zespół wad wrodzonych, które u poszczególnych osób występują w różnym stopniu, zatem nie można z góry ocenić, jakie ograniczenia występują u Pańskiego dziecka. Zatem jeśli nie zgadza się Pan z zapisami wydanymi w orzeczeniu, należy złożyć odwołanie i poczekać na decyzję Wojewódzkiego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności lub nawet rozstrzygniecie przez sąd.

Z poważaniem,
Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas