Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Obniżenie stopnia niepełnosprawności

13.02.2015
Autor: Krystyna

PYTANIE

Jestem osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym od 1999 r. Niepełnosprawność ma charakter stały i przyznana mi została bezterminowo. W ub. roku złożyłam wniosek o kartę parkingową. Z otrzymanego orzeczenia wynika, że spełniam warunki do otrzymania karty parkingowej. Jednocześnie ponownie ustalono stopnień niepełnosprawności (o co nie wnosiłam), obniżając go do do umiarkowanego, od czego się odwołałam do Woj. Zesp. Niepełnosprawność umiarkowaną orzeczono od dnia złożenia wniosku o kartę parkingową. Pytanie: czy istnieje przepis, pozwalający na uchylenie prawomocnej decyzji o niepełnosprawności oraz czy nie powinien być podany w uzasadnieniu orzeczenia? BARDZO MI ZALEŻY NA SZYBKIEJ ODPOWIEDZI. Serdecznie pozdrawiam.

ODPOWIEDŹ

Szanowna Pani,

Bardzo trudno jest udzielić precyzyjnej odpowiedzi bez wglądu w dokumenty. Wszystko wskazuje na to, że posiada Pani dwa ważne orzeczenia. Prawdopodobnie Pani orzeczenie o stopniu znacznym nie zawiera wszystkich zapisów koniecznych do uzyskania karty parkingowej wg nowych przepisów. Orzeczenie to nie utraciło ważności i na jego podstawie może Pani korzystać z przysługujących ulg i uprawnień. Natomiast orzeczenie o umiarkowanym stopniu zawiera zapisy, uprawniające do wydania karty parkingowej i na jego podstawie ww. może Pani ją otrzymać.

Obecnie nie ma przepisu, na mocy którego traciłoby ważność orzeczenie wydane na stałe, po uzyskaniu kolejnego orzeczenia. Według informacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej trwają prace zmierzające do zmiany obecnego stanu prawnego.

Z poważaniem,
Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas