Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Dofinasowanie do łazienki w nowo budowanym domu

20.03.2015
Autor: Elwira

Witam! Jestem mama 8-letniej Kai. Córka ma czterokończynowe porażenie mózgowe. Dla niej budujemy nowy dom, bo w obecnym jest za mało miejsca i nie ma możliwości korzystania z łazienki. Czy mogę starać się o dofinansowanie do nowej łazienki, która jest urządzana bezpośrednio pod osobę niepełnosprawną? Również w całym domu zostana założone drzwi o niestandardowej wielkości. Jeśli tak, to jakie dokumenty mam złożyć do najbliższego PCPR? Z góry dziękuję za informacje. Z poważaniem, Elwira

Szanowna Pani,

Niestety obawiam się, że na budowę nowego domu nie może uzyskać Pani dofinansowania, ponieważ o dofinansowanie na remont pomieszczeń można się starać w już istniejących pomieszczeniach, które mają służyć likwidacji barier architektonicznych.

O tego typu wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne (w tym małoletnie), które spełniają następujące warunki:

  1. posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (bądź też równoważne z nim) lub w przypadku dzieci i młodzieży w wieku do lat 16. - orzeczenie o niepełnosprawności,
  2. rodzaj ich niepełnosprawności, potwierdzony (jeżeli nie jest określony w orzeczeniu) aktualnym, ważnym 3 miesiące od daty wystawienia zaświadczeniem lekarskim, wymaga likwidacji barier architektonicznych,
  3. posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, jeśli taka zgoda jest potrzebna,
  4. posiadają stałe zameldowanie w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych.

Warto podkreślić, że wysokość takiego dofinansowania wynosi do 80% wartości realizowanego zadania, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Jeżeli wnioskodawca złoży powtórny wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, taki wniosek nie może dotyczyć urządzeń, robót i czynności, których zakup, montaż lub wykonanie były poprzednio objęte dofinansowaniem.

Wnioski o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych osoba z niepełnosprawnością może złożyć w każdym czasie. Nie obowiązuje kryterium dochodowe.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Natomiast co do konkretnych dokumentów jakie należy złożyć na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych powinno skontaktować się z  PCPR właściwym ze względu na  miejsce zamieszkania.

Z poważaniem,
Agata Karchut, doradca Centrum Integracja w Zielonej Górze

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas