Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Świadczenie pielęgnacyjne a najem

10.08.2016
Autor: A.

Witam. Bardzo proszę o poradę. Pobieram świadczenie pielęgnacyjne na syna (16 lat, stopień znaczny), mieszkamy w dość dużym domu i chcielibyśmy wynająć poddasze lokatorom. Czy byłoby to możliwe, czy nie potraktowano by tego jako pracy i w związku z tym nie straciłabym praw do świadczenia? Dziękuję za ewentualną odpowiedź. Pozdrawiam.

Szanowna Pani,

Zgodnie z art. 17 Ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

  1. matce albo ojcu,
  2. opiekunowi faktycznemu dziecka,
  3. osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  4. innym osobom, na których zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

– jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Pozostaje kwestia oceny, na ile wynajem pomieszczeń przez Panią zajmowałby Pani czas, wprost z przepisu nie wynika, aby wynajmowanie lokali przez Panią uniemożliwiają otrzymywanie świadczenia pielęgnacyjnego, z pewnością gdyby najem przybrałby postać działalności gospodarczej, istniałoby poważne ryzyko stwierdzenia, iż podjęła Pani zatrudnienie, a co za tym idzie istniałaby podstawa odebrania Pani świadczenia.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Na kogo zagłosujesz w II turze wyborów prezydenckich? (kolejność alfabetyczna)

Biuletyn

Wspierają nas