Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Drogi ewakuacyjne oznaczone brajlem?

10.08.2016
Autor: Paweł

Chciałbym się dowiedzieć, jak wygląda sytuacja oznaczeń dróg przeciwpożarowych dla osób niewidomych i słabowidzących? Czy oznaczenia dróg ewakuacyjnych są oznaczane za pomoca brajla i jakie są wymogi dot. takich oznaczeń? Odpowiedź proszę kierować na maila. Z góry dziękuję za szybką odpowiedź.

Szanowny Panie,

Przeanalizowałem przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie i nie znalazłem szczególnych przepisów określających zasady oznaczania dróg ewakuacyjnych dla osób niewidomych lub słabowidzących.

Warto jednak zauważyć, że w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych, ośrodek, który chce być wpisany do rejestru ośrodków, w których są realizowane turnusy rehabilitacyjne, musi posiadać oznaczone piktogramami opisanymi pismem Braille'a drogi ewakuacyjne, drzwi, ciągi komunikacyjne poziome i pionowe, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, dojścia do gabinetów lekarskich, miejsc noclegowych, rekreacji, rehabilitacji oraz żywienia.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Czy Twoim zdaniem dzieci powinny wrócić do szkoły we wrześniu?

Biuletyn

Wspierają nas