Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Możliwość robienia prawa jazdy

02.02.2015
Autor: Ania

PYTANIE

Zdiagnozowano u mnie chorobę psychiczną. Jest ona od dawna w remisji, choć leki przyjmuję cały czas. Czy mogę robić prawo jazdy mimo tej choroby? Czy w takich przypadkach pozwolenie zależy od rodzaju diagnozy, czy też od indywidualnej oceny stanu zdrowia dokonanej przez lekarza? Czy opinia lekarza specjalisty psychiatry, który mnie leczy, jest brana pod uwagę, czy też sprawa nie wymaga konsultacji z lekarzem prowadzącym (tj. psychiatrą prowadzącym)?

ODPOWIEDŹ

Szanowna Pani,

Posiadany rodzaj niepełnosprawności może, ale nie musi być przeszkodą w uzyskaniu prawa jazdy. Lekarz medycyny pracy rozpatruje sytuację każdego pacjenta indywidualnie. Grupa chorób i zaburzeń psychicznych jest duża, ma różną etologię, jak i przebieg. Choroba psychiczna, jako schorzenie, nie jest dyskwalifikująca, jednak gdy w związku z posiadanym schorzeniem przyjmuje Pani leki, np.: psychotropowe, które wpływają na zdolność koncentracji, reakcji i realnej oceny sytuacji, co do miejsca i własnej osoby, to lekarz medycyny pracy może nie dopuścić do kursu prawa jazdy. Zalecam przede wszystkim konsultację ze swoim lekarzem prowadzącym/ specjalistą psychiatrą. Lekarz jest najodpowiedniejszą i najbardziej kompetentną osobą, by odpowiedzieć na Pani pytanie. Przede wszystkim zna historię Pani choroby i jest w stanie realnie ocenić Pani stan zdrowia na tyle, by stwierdzić, czy kurs prawa jazdy jest dla Pani możliwy do zrealizowania.

Jeśli Pani lekarz psychiatra uzna, że może Pani smiało udać się na kurs prawa jazdy, to należy jednak pamiętać, że osoba zgłaszająca się na badanie lekarskie powinna okazać lekarzowi medycyny pracy kopię orzeczenia stwierdzającego niepełnosprawność. Nie powinniśmy zatajać żadnych ważnych informacji o stanie naszego zdrowia i posiadanej niepełnosprawności, ponieważ może mieć to wpływ na bezpieczeństwo własne, jak i innych użytkowników dróg.

Warto również zapoznać się treścią Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r., poz. 949 w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r. poz. 600)

§ 4. 1. W ramach badania lekarskiego uprawniony lekarz dokonuje oceny stanu zdrowia osoby badanej w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, w zakresie:

punkt 8) stanu psychicznego,

punkt 11) stosowania produktów leczniczych mogących mieć wpływ na zdolność do kierowania pojazdami,

punkt 12) innych poważnych zaburzeń stanu zdrowia, które mogą stanowić zagrożenie w sytuacji kierowania pojazdami.

W zakresie badania lekarskiego uprawniony lekarz uwzględnia u osoby badanej obecność i rodzaj schorzenia, stopień zaawansowania objawów chorobowych i ich dynamikę, z uwzględnieniem możliwości rozwoju choroby, jak i cofania się jej objawów, oraz rozważa zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, jakie mogą mieć miejsce w przypadku kierowania przez tę osobę pojazdami.

§ 6. 1. Uprawniony lekarz może skierować osobę badaną na konsultacje do lekarza posiadającego specjalizację w określonej dziedzinie medycyny lub psychologa albo zlecić przeprowadzenie pomocniczych badań diagnostycznych w zakresie, o którym mowa w § 4 ust. 1, w celu oceny schorzenia lub stopnia zaawansowania objawów chorobowych.

Co ważne, osoba badana, która nie zgadza się z treścią orzeczenia lekarskiego, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia lekarskiego – za pośrednictwem uprawnionego lekarza, który je wydał, wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania lekarskiego.

Z poważaniem
Anna Dobkowska, specjalista ds. osób niepełnosprawnych w Centrum Integracja Gdynia

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas