Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Pomoc państwa dla rodziców dziecka niepełnosprawnego

10.08.2016
Autor: Zbigniew

Witam... Jestem rodzicem dziecka 15-letniego z orzeczeniem o niepelnosprawności. Chciałbym się dowiedzieć, o jaką pomoc mogę wystąpić, aby wesprzeć rodziców i dziecko w chorobie? Głównie chodzi mi o pomoc materialną. Do tej pory nie korzystaliśmy z żadnej pomocy, gdyż nie wiedzieliśmy, jak się poruszać w gąszczu biurokracji, przepisów, niekompetentnych urzędników itp...

Szanowny Panie,

Podstawowymi świadczeniami, które przysługują rodzinom, w których jest osoba niepełnosprawna, to świadczenia przyznawane (po spełnieniu ustawowych przesłanek) na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Najważniejsze świadczenia to:

  • świadczenie pielęgnacyjne w wysokości (obecnie) 1300 zł miesięcznie, które przyznawane jest co do zasady rodzicom (którzy rezygnują z pracy lub jej nie podejmują) opiekującym się osobiście dzieckiem niepełnosprawnym;
  • zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 153 zł, który przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Aby uzyskać powyższe świadczenia, proszę się udać do swojego urzędu gminy, w którym pracownicy zajmujący się przyznawaniem świadczeń rodzinnych wyjaśnią szczegóły i warunki przyznania poszczególnych świadczeń.

Oczywiście z chwilą uzyskania pełnoletności Pana dziecka, warto podjąć starania o uzyskanie renty socjalnej, w tym wypadku powinien się Pan udać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jeszcze przed uzyskaniem pełnoletności dziecka, aby pobrać niezbędne wnioski i uzyskać niezbędne informacje.

W przypadku trudnej sytuacji materialnej, wiele form pomocy może zaoferować Ośrodek Pomocy Społecznej mający siedzibę w gminie, w której Pan mieszka.

W przepisach prawnych znajdzie Pan też szereg rodzajów ulg, takich jak np.: ulga rehabilitacyjna (w rozliczeniach podatkowych), ulga w komunikacji zbiorowej, zwolnienie w płaceniu abonamentu RTV. Polecam też lekturę działu Poradnik na naszym portalu.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Czy skorzystasz z usług asystenta osobistego w Twoim mieście/gminie?

Biuletyn

Wspierają nas