Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Niedostosowane wejście do sklepu

31.12.2015
Autor: Tomasz

Witam! Na jaki paragraf można się powołać, gdy wejście do sklepu jest niedostępne dla osób niepełnosprawnych? Istnieje sklep, gdzie „Wejście” jest niedostępne dla osób niepełnosprawnych, spowodowane barierkami, przez które osoba na wózku nie przejedzie i wtedy takie osoby są zmuszone czekać przed osobnym wyjściem ze sklepu, aż ktoś robiący zakupy będzie wychodził i drzwi automatycznie się otworzą. Będę dążył, by właściciel tego sklepu zdjął barierki i wejście obrotowe, tak by niepełnosprawni z mojego miasta mogli swobodnie korzystać ze sklepu, tylko szukam podparcia prawnego, na które mógłbym się powołać. Byłbym wdzięczny, jeżeli Państwo wskazaliby mi taką adnotację.

Szanowny Panie,

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt  4 ustawy z 7 lipca 1994 Prawo Budowlane, obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym technicznobudowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich. Natomiast zgodnie z art. 5 ust. 2 powołanej wyżej ustawy, obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej, w szczególności w zakresie związanym z wymaganiami, o których mowa w art. 5 ust 1 w/w ustawy, w tym dotyczącymi użyteczności dla osób niepełnosprawnych.

Proponuje zwrócić się do osób mających wpływ na zdjęcie barierek z wnioskiem o podjęcie stosownych kroków, powołując się na powyższe przepisy, można też napisać wniosek do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o pomoc lub zbadanie opisanej przez Pana sytuacji.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik, ekspert prawa pracy i praw osób z niepełnosprawnością, prawnik w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czy Twoim zdaniem dzieci powinny wrócić do szkoły we wrześniu?

Biuletyn

Wspierają nas