Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zwolnienie z opłaty za RTV

10.02.2015
Autor: Andrzej

PYTANIE

Moja legitymacja jest wystawiona na adres, pod którym nie zamieszkuję. Czy mogę ubiegać się o zwolnienie z opłaty na adres inny, niż wskazany w legitymacji Osoby Niepełnosprawnej?

ODPOWIEDŹ

Szanowny Panie,

Wraz z wydaniem orzeczenia o niepełnosprawności zostaje zazwyczaj wydana legitymacja osoby niepełnosprawnej, o której Pan wspomniał. Jeżeli powyższe dokumenty zawierają inny adres zamieszkania niż obecny, to nie stanowi to przeszkody w uzyskaniu prawa do zwolnienia z opłaty abonamentowej z tytułu posiadania niepełnosprawności, określonej w przepisach na podstawie ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85, poz. 728, z późn. zm.) oraz innych ustaw.

Poniżej znajdzie Pan szczegółowy wykaz osób uprawnionych do zwolnienia z opłaty abonamentowej RTV:

https://rtv.poczta-polska.pl/pdf/tab_zwolnien.pdf (plik PDF, 610 KB)

Jeśli w miejscu zameldowania miał Pan zarejestrowany odbiornik RTV, a obecnie zamieszkuje Pan pod innym adresem, należy dokonać zmiany danych adresu użytkowania odbiornika. Jeśli odbiornik RTV nie był nigdy wcześniej rejestrowany, to rejestruje Pan odbiornik pod obecnie wskazanym przez Pana adresem zamieszkania. Obu procedur może Pan dokonać przy składaniu wniosku o zwolnienie z opłaty abonamentowej.

Wnioski są również dostępne na stronie internetowej Poczty Polskiej, jak również do wypełnienia on-line. Najpewniejsza jest jednak forma osobistej wizyty w urzędzie pocztowym, gdzie można wyjaśnić wszystkie wątpliwości na miejscu.

Wszelkie informacje odnośnie dokumentów, procedur i osób uprawnionych znajdzie Pan na stronie internetowej Poczty Polskiej oraz Krajowej Rady i Radiofonii i Telewizji:

Aby uzyskać zwolnienie, należy przedstawić w urzędzie pocztowym odpowiedni dokument i oświadczenie o spełnianiu warunków do zwolnienia z opłaty. Zwolnienie następuje od początku miesiąca, następującego po miesiącu, w którym przedstawiono odpowiedni dokument i oświadczenie.

 

W razie pytań, wątpliwości, warto skontaktować się z infolinią dla usługi RTV, nr tel.: 43 842 06 06 (opłata wg cennika operatora). Czynna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-20:00.

Informacja dla abonentów, nr tel.: 22 597 31 01

Informacji może Panu udzielić również naczelnik najbliższego urzędu pocztowego.

 

Ewentualną korespondencję w sprawach opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych, ulg oraz zwolnień od tych opłat, należy kierować na adres:

Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Departament Ekonomiczny
Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski 9
01-015 Warszawa
e-mail: abonament@krrit.gov.pl

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85, poz. 728, z późn. zm.) oraz innych ustaw.

 

Z poważaniem,

Anna Dobkowska, specjalista ds. osób niepełnosprawnych Centrum Integracja Gdynia

Prawy panel

Sonda

Czy skorzystasz z usług asystenta osobistego w Twoim mieście/gminie?

Biuletyn

Wspierają nas