Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Ubezpieczenie dorosłej osoby niepełnosprawnej

10.08.2016
Autor: Grażyna

Siostrzeniec ze względu na stwierdzoną schizofrenię paradoidalną otrzymał orzeczenie o niepełnosprawności na okres 2 lat. Ponieważ za krótko pracował, nie przysługuje Mu renta. Jest na utrzymaniu matki. Opieka Społeczna nie chce Go ubezpieczyć z powodu zbyt wysokich zarobków (około 2500 zlł m-cznie) matki. Ze względu na brak ubezpieczenia, nie przyjmuje leków od miesiąca. Doradziłam siostrze zgłoszenie Go do ubezpieczenia, jakim jest objęta w pracy, ale tam stwierdzili, że nie przysługuje. Jak można Go ubezpieczyć? Proszę o pomoc, bo siostra jest bezradna w stosunku do urzędników.

Szanowna Pani,

Warto pamiętać, że zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego:

  1. Za świadczenia zdrowotne w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej udzielane osobie, o której mowa w art. 3 pkt 1 lit. a i b, przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o której mowa w art. 132 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej „ustawą o świadczeniach”, nie pobiera się od tej osoby opłat.
  2. Osobom, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. a i b, przebywającym w szpitalu psychiatrycznym przysługują ponadto produkty lecznicze, wyroby medyczne, wyroby medyczne do diagnostyki in vitro, wyposażenie wyrobów medycznych, wyposażenie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz aktywne wyroby medyczne do implantacji, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i Nr 113, poz. 657), i środki pomocnicze, za które nie pobiera się od tych osób opłat.
  3. Osobom, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. a i b, przysługują także produkty lecznicze i wyroby medyczne określone w wykazach, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696), w zakresie kategorii, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b tej ustawy, zakwalifikowane do odpłatności zgodnie z art. 6 ust. 2 tej ustawy.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas