Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Renta rodzinna po zmarłym ojcu a praca

16.12.2015
Autor: Agata

Mam pytanie – jestem osobą niepełnosprawną i z tego powodu po śmierci ojca otrzymuję z ZUS-u rentę rodzinną przyznaną na stałe. W roku 2014 podjęłam pracę za najniższą krajową i boję się pracować dalej, bo nie wiem, czy ZUS nie zabierze mi renty?

Szanowna Pani,

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w przypadku, gdy przychód osiągany przez świadczeniobiorcę przekroczy 70% (od 1 grudnia 2015 r. – 2726,80 zł) przeciętnego wynagrodzenia, ale nie będzie wyższy niż 130% (od 1 grudnia 2015 r. – 5064 zł) przeciętnego wynagrodzenia, renta rodzinna dla jednej osoby ulega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia (ustalaną przy kolejnych waloryzacjach), od 1 marca 2015 r. jest to kwota 477,47 zł – renta rodzinna dla jednej osoby. Zawieszeniu ulega renta rodzinna, jeżeli osoba ją otrzymująca osiągnie przychód przekraczający 130% przeciętnego wynagrodzenia.

Z powyższych zasad wynika, że można dorabiać do renty rodzinnej, przekroczenie powyższych limitów powoduje częściowe lub całkowite zawieszenie wypłaty renty rodzinnej. Warto pamiętać, że powyższe limity zmieniają się co trzy miesiące, następna zmiana limitów powinna nastąpić z dniem 1 marca 2016 r. Warto korzystać ze strony internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i sprawdzać na bieżąco limity. Warto także pamiętać, że istnieje możliwość, aby osoba pobierającą rentę rodzinną rozliczała przychody w skali roku.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik, ekspert prawa pracy i praw osób z niepełnosprawnością, prawnik w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas