Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zakład pracy chronionej – pensja

24.07.2016
Autor: Sabina

Jestem osobą niepełnosprawną, stopień znaczny, pracuję jako sprzątaczka z zakładzie pracy chronionej, zarabiam najniższą krajową, czy tyle powinna wynosić moja pensja?

Szanowna Pani,

Ustalenie minimalnej wysokości wynagrodzenia za pracę jest obowiązkiem państwa, wynikającym z art. 65 ust. 4 Konstytucji RP oraz art. 10 § 2 i art. 13 Kodeksu pracy. Reguluje to ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Określa ona tryb jego ustalania oraz sposób waloryzacji. Od 1 stycznia 2016 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 1850 zł. Minimalne wynagrodzenie oznacza, iż pracodawca zatrudniając daną osobę na cały etat nie może określić jej wynagrodzenia za pracę poniżej tej granicy kwotowej. Określenie natomiast wyższych warunków finansowych dla pracownika zależy już od indywidualnych negocjacji pracownika z pracodawcą, jak też i od możliwości finansowych pracodawcy.

Odnosząc się do Pani zapytania, należy zauważyć, iż podpisując umowę o pracę wyraziła Pani zgodę na określone warunki finansowe, które obecnie obowiązują Panią i pracodawcę w ramach zawartej umowy. Nie jest to natomiast przeszkodą do podjęcia rozmów z pracodawcą o ewentualnej zmianie kwoty wynagrodzenia. Do takiej rozmowy należy się jednak przygotować bardzo dokładnie.

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas